Referitor la cererile de solicitare a subvenției de la bugetul de stat în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții de la bugetul de stat asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează ți administrează unități de asistență socială, vă comunicăm calendarul Comisie de de evaluare și selecționare:

Referitor la cererile de solicitare a subvenției de la bugetul de stat în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții de la bugetul de stat asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează ți administrează unități de asistență socială, vă comunicăm calendarul Comisie de de evaluare și selecționare: