Solicitare informații

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
HG Nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Numele și prenumele personei responsabile pentru Legea 544/2001:

Stoica Ionel – sef serviciu, SERVICIUL BENEFICII DE ASISTENTA SOCIALA,PROGRAME DE SERVICII SOCIALE,INCLUZIUNE SOCIALA,EGALITATE DE SANSE,INFORMATICA

Date de contact:

E-mail: stoica.ionel@mmanpis.ro

0266-314.566; 0266-314.666

FORMULAR CERERE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC ÎN BAZA LEGII 544/2001


MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI ȘI FORMULARELE AFERENTE PENTRU RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (REFUZ ȘI NETRIMITERE ÎN TERMEN LEGAL):

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5) şi 6) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Modele reclamatie administrativa

 

 

Lista informaţiilor de interes public

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice;
  • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • Programele şi strategiile proprii;
  • Lista cuprinzând documentele de interes public;
  • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Lista documentelor produse/gestionate de institutie

 

Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

Raport evaluare implementare Legea 544/2001 AJPIS HARGHITA

 


FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


  ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  HG Nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  Cerere tip Reclamaţie administrativă – model

  Lista informaţiilor de interes public

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice;
  • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • Programele şi strategiile proprii;
  • Lista cuprinzând documentele de interes public;
  • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

  FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


   Persoanele responsabile pentru rezolvarea petițiilor și furnizarea de informații de interes public:

    

    

    

   Persoana responsabilă pentru accesul la informații de interes public: