Buget din toate sursele de venituri

Buget pe surse financiare

 

Fila  de buget 17.08.2016

Fila de buget – buget propriu 26.07.2017

Fila de buget – beneficii sociale 26.07.2017

Fila buget propriu trim I 2018

Fila buget propriu trim II 2018

Fila buget propriu trim III 2018

Fila buget propriu trim IV 2018

 

Fila buget beneficii sociale trim I 2018

Fila buget beneficii sociale trim II 2018

 


Situația plăților (execuția bugetară)

 Buget pe surse financiare

 


Situația plăților (execuția bugetară)

 


Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative