Formare profesională

Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională

Hotărârea de Guvern nr.522 din 8 mai 2003

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

Ordonanţa nr.129 din 31 august 2000 ***Republicată

privind formarea profesională

Ordin nr.353/5202 din 23 iulie 2003

privind aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

Ordin nr.501/5253 din 8 octombrie 2003

pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor

 

     

ANUNT SELECTIE SPECIALISTI

Cerere inscriere lista de specialist

Instructiunea nr. 4 din 25.01.2018

 

       

 

          Date de contact CAJ/ST

Adresa: Miercurea Ciuc, Str. Kossuth Lajos nr.94. Județul Harghita

Telefon: 0736-380-683

0266-314566

int.117

Fax: 0266-314666

e-mail: ajpis.harghita@mmanpis.ro

site: www.harghita.mmanpis.ro

 

Legislație

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala

Birou virtual ( materiale UE)

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/6145

 

Persoanele de contact :

Bogacs Ildikó

Contul pentru plata taxei de autorizare

RO93TREZ3515032XXX003840

CF 24719730

AJPIS HARGHITA

 

  • PLATA TAXEI DE  AUTORIZARE  se  va efectua  prin  ordin  de  plată  în contul  A.J.P.I.S.  Harghita,  pentru fiecare cerere şi dosar de autorizare în parte.  Valoarea acesteia este  dublul salariului de bază  minim brut pe ţară garantat în plată la data depunerii dosarului:  de la 1 octombrie 2023:   6600 lei   (3300 lei x 2) (conform H.G. nr. 900 din 28.09.2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată).

 

COMISIA JUDEŢEANĂ DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ SECRETARIAT TEHNIC

Lista furnizorilor autorizati

Registrul-National-al-Furnizorilor-de-Formare-Profesionala-a-Adultilor_RNFFP_05

Registru frurnizori neautorizati

RNFFP neautorizați

Registrul furnizorilor transfrontalieri

RNFFP transfrontalieri

 

  • PENTRU ORICE ALTE  DATE  ŞI  INFORMAŢII  SUPLIMENTARE IN DOMENIU, ACCESATI SITE-urile:

–   www.mmuncii.ro  –  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
–   www.anc.edu.ro   –  Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC) (pentru Standarde ocupaționale)Szakmai továbbképzést engedélyező osztály hatásköre:
a) teljesíti a feladatokat amelyek a felnőtt szakmai továbbképzések szolgáltatóinak engedélyezéseit illeti, az érvényben lévő törvényelőírásoknak megfelelően, biztosítja a bizottság technikai titkárságát, valamint e tevékenység számára szükséges teret
b) követi a politikák alkalmazását és tiszteletben tartását a felnőtt szakmai továbbképzések során, figyeli és ellenőrzi a szakmai továbbképzések szolgáltatóinak engedélyezését, az érvényben lévő törvényelőírásoknak megfelelően
c) követi a munkahelyi betanulás törvényes alkalmazását és helyességét
d) biztosítja a munkáltató engedélyezését és ellenőrzi a munkahelyi betanulás szervezési és folyamati eljárásait
e) biztosítja a törvényes előírások alkalmazásának és követésének megfigyelését ami az ideglenes munkaügynök műkődését illeti
f) biztosítja és felel az ideiglenes munkaügynökök engedélyezéséről, ennek érdekében együttműkődik a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium szakosztályaival, beleértve ezek beiktatását az Ideiglenesen engedélyezett munkaügynökök nemzeti nyilvántartásába
g) alkalmazza a 2007/51 sz. Rendelet előírásait ami a képzés elismerésének engedélyezését illeti – szakmai felkészülés és tapasztalat – amelyeket Romániában szereztek, a nemzeti oktatási rendszeren kivül, olyan polgárok akik tevékenységet akarnak folytatni, függetlenül vagy mint alkalmazottak, egy Európai Únió tagállam területén belül
h) elemzi és elkészíti a válaszokat a szakmai továbbképzés tevékenységének terén, a helyi és központi igazgatás intézményeinek interpellációira, valamint a fizikai és jogi személyek által írt levelekre.

 

 

Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională

Hotărârea de Guvern nr.522 din 8 mai 2003

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

Ordonanţa nr.129 din 31 august 2000 ***Republicată

privind formarea profesională

Ordin nr.353/5202 din 23 iulie 2003

privind aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

Ordin nr.501/5253 din 8 octombrie 2003

pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor

     

ANUNT SELECTIE SPECIALISTI

Cerere inscriere lista de specialist

Instructiunea nr. 4 din 25.01.2018

       

Lista furnizorilor autorizati

RNFFPA decembrie 2014

RNFFP decembrie 2015

RNFFP decembrie 2016

RNFFP decembrie 2017

Registru frurnizori neautorizati

RNFFP neautorizați

Registrul furnizorilor transfrontalieri

RNFFP transfrontalieri

  • PENTRU ORICE ALTE  DATE  ŞI  INFORMAŢII  SUPLIMENTARE IN DOMENIU, ACCESATI SITE-urile:

–   www.mmuncii.ro  –  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
–   www.anc.edu.ro   –  Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC) (pentru Standarde ocupaționale)