Integritate Instituțională

Registrul de evidenta a cadourilor AJPIS Harghita 2019

Registrul de evidenta a cadourilor AJPIS Harghita 2020

Registrul de evidenta a cadourilor AJPIS Harghita 2021

Registrul de evidenta a cadourilor AJPIS Harghita 2022

Codul de etică si conduita profesionala 2019

Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate

Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 2021

Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 2023

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate 2023

Plan de integritate_2023

Plan de integritate_2024

Cod Administrativ

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala 2022

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala 2023

Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate 2024

Raport monitorizare riscuri 2023

Registrul riscurilor de coruptie 2024

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

  • acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
  • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
  • întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
  • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajați.

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.

Date de contact consilier de etică: Ferencz Zita, e-mail: ferencz.zita@mmanpis.ro.