Organizare

 

Organigrama AJPIS Harghita 2021

ROF 2018 AJPIS HR

 

ROI 2016 AJPIS HR

Cod de etica si conduita profesionala

 

REPARTIZAREA POSTURILOR PE COMPARTIMENTE

 

PO_arhivare_documente PO_codul_de_conduita PO_delegarea_atributiilor PO_elaborarea_planului_de_ocupare PO_evaluarea_performantelor_profeisonale PO_evidenta_timpului_lucrat PO_financiar-contabilitate PO_intocmirea_dosarelor_profesionale PO_intocmirea_fiselor_de_post PO_intocmirea_situatiilor_statistice_personal PO_ocupare_post_vacant PO_promovarea_functionarilor_publici PO_activitati_de_formare_profesionala

 

Parlamentul României

LEGE Nr. 210  din 9 noiembrie 2016

 

pentru modificarea unor acte normative

 

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 913 din 14 noiembrie 2016

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    Art. I – (1) La intrarea în vigoare a prezentei legi se desfiinţează Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Inspecţia Muncii şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială îşi vor desfăşura în continuare activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 3 mai 2012, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012.

    Art. II – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. Articolul 5 se abrogă.
  2. La articolul 18 alineatul (1), literele d) şi e) se abrogă.

    Art. III – La articolul 30 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pentru contravenţiile prevăzute la art. 29 lit. d).”

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

_____________

 

 

 

 

[/su_spoiler]

 

  • Regulament de funcționare și organizare

 

  • Organigrama

 

  • Codul de conduită și etică profesională

Cod de conduita si etica profesionala