Date cu caracter personal

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcţie de beneficiul de asistenţă socială solicitat,  astfel:

 • Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucram sunt datele tale de identificare, financiare, demografice sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse atunci când devii beneficiar de asistenţă socială.

 • Cum prelucrăm datele tale personale?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de identificare ale solicitantului sau beneficiarului dreptului de asistenţa socială (nume/prenume, CNP, domiciliu etc.)

Parte din responsabilitatea noastră în aceasta relaţie este şi modul în care avem grijă de datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispoziție şi cele obţinute din alte surse.

 • Care este scopul prelucrării datelor personale?

Aşa cum ştii, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopul:

 1. a) verificării şi stabilirii îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiilor legale de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor de asistenţa socială solicitate;
 2. b) efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială realizată prin unităţi bancare, în conturi bancare sau, după caz, prin mandat poştal;
 3. c) asigurării şi gestionării bazelor naţionale de date referitoare la sistemul de informaţii privind beneficiile de asistenţă socială;
 4. încheierii asigurărilor obligatorii pentru locuinţă, în conformitate cu prevederile legale.
 • Cu ce instituţii colaborăm pentru prelucrarea datelor tale personale?

Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, astfel:

Primării şi servicii publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ -teritoriale în care locuiţi;

 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale, respectiv agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă ;
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situată primăria ;
 • Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă,
 • Ministerul Sănătăţii;
 • Inspectoratele şcolare;
 • Furnizorii de energie electrică/termică/ gaze naturale;
 • Casa Naţională de Sănătate şi structurile sale teritoriale, respectiv casele judeţene de sănătate ;
 • Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi ;
 • Direcția pentru evidența persoanelor şi administrarea bazei de date;
 • Inspectoratul General pentru Imigrări;
 • Societatea comercială de asigurare-reasigurare (Pol-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumită PAID) ;
 • Compania Naţională „Poşta Română” – S.A;
 • Unităţi bancare;
 • Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
 • Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului (ANPIS / AJPIS) şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.
 • Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele tale?

Menționăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata până la încetarea dreptului de asistenţă socială iar în cazul beneficiilor ce asigură stagiu de cotizare asimilat, datele cu caracter personal sunt păstrate şi stocate pe perioade mari de timp – minim 50 de ani.

 • Care sunt drepturile tale?

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi alte drepturi noi.

 

Regulament 679/2016

Ghid privind dreptul la portabilitatea datelor

Ghid privind Responsabilul cu protecția datelor

Drepturile Persoanelor Vizate – extras Regulament European 679/2016

 A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Bizonyára Ön is hallott arról, hogy 2018. május 25-től életbe lép hazánkban az Európai Unió új adatvédelmi rendelete. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség  felkészült a változásokra, így május 25-től a GDPR által megkövetelt szigorúbb átláhatósági szabályok szerint jár el.

 

Új Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség továbbra is arra törekszik, hogy átláthatóan és érthetően tájékoztassuk arról ügyfeleinket, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, és ezeket miként szerezzük meg, valamint arról, hogy ezeket milyen megoldásokkal védjük.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a személyes adatok feldolgozása  csak törvényes célokra használjuk fel   attól függően, hogy szociális segélyt kért vagy egyéb szociális juttatásokat igényelnek, az alábbiak szerint:

 

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

Az általunk feldolgozott személyes adatok azok az azonosítási, pénzügyi, demográfiai vagy egyéb személyes adatok, amelyeket közvetlenül Öntől  vagy más forrásokból gyűjtünk, amikor Ön szociális segélyben részesül.

 

Hogyan dolgozzuk fel  személyes adataidat?

A személyes adatokat kizárolag az adatfeldolgozás céljából használjuk fel az  igénylő vagy kedvezményezett személyek esetében a jog megállapitásához (szociális segély, gyermeknevelés, gyermekpénz és /vagy  egyéb szociális juttatások ) igénylése véget.

Személyes adatok közé sorolható : név / vezetéknév, személyazonosító szám, cím, telefonszám, e-mail cím stb.)

 

Mi a célja a személyes adatok feldolgozása?

Mint ismeretes, feldolgozzuk személyes adatait, hogy:

 1. a) a megkeresett szociális segélyre való jogosultság jogi feltételeinek teljesítésének vagy meg nem felelésének ellenőrzése és megállapítása;
 2. b) a banki egységek által, a bankszámlákon vagy adott esetben postai úton elszámolt szociális ellátásokból származó ellátások kifizetése;
 3. c) a szociális segélyekre vonatkozó információs rendszerhez kapcsolódó nemzeti adatbázisok biztosítása és kezelése;
 4. d) kötelező lakásbiztosítás megkötését, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Milyen intézményekkel dolgozunk együtt a személyes adatok feldolgozásához?

Ezeket az adatot közhivataloknak, üzemeltetőknek, harmadik feleknek vagy felhatalmazásuknak megfelelően továbbítjuk az alábbiak szerint:

 

Városháza és az állami szociális segélyszolgálat az adminisztratív területi egységeken belül, ahol Ön lakik;

A Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal és területi struktúrái, nevezetesen a területi munkaügyi hivatal;

A Fiskális Igazgatóság Országos Ügynöksége, illetve az adóhatóság, amelynek területén az önkormányzat található;

A munkaügyi felügyelet, illetve a területi munkaügyi felügyelőség,

Egészségügyi Minisztérium;

Iskolai felügyelőségek;

Villamosenergia / hő / földgázszolgáltatók;

Az Országos Egészségügyi Ház és területi struktúrái, nevezetesen az egészségügyi otthonok;

A fogyatékkal élők nemzeti hatósága;

Személyzeti Bizonyíték és Adatbázis Igazgatóság;

A Bevándorlási Főfelügyelőség;

A biztosító-viszontbiztosító üzleti vállalkozás (a PAID nevű természeti katasztrófa-biztosítótársaság);

Román Postahivatal

Banki egységek;

A szociális segélyek és a gyermekvédelem főigazgatóságai

Más román állami intézmények, amelyek biztosítják teljesítéséhez szükséges információ jogi kötelezettségek inkumbens (ANPIS / AJPIS) és eredő közhatalom gyakorlásához.

Mekkora az az időtartam, amelyre az adatokat feldolgozni fogják?

Megemlítjük, hogy az  adatok amelyek feldolgozásra kerülnek figyelembe véve azt az  időt, amíg a végén megszünik  szociális ellátás, juttatás  , jogok kifizetésének folyósitása a  személyes adatokat tároljuk. Ennek ideje minimum  50 év.

Milyen jogai vannak?

A rendelet több jogot biztosít a személyes adatok feldolgozásával foglalkozó magánszemélyeknek, így a meglévő jogok mellett további új jogokat is találhatunk.

A Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség szintjén a személyi adatok védelméért felelős személyt a  64 / 2018/05/24. döntésben nevezték ki.

Az adatvédelmi tisztviselőhöz lehet fordulni, ha aggodalmai vannak bármilyen szempontból és ez kapcsolódik a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelettel, észrevételét kérjük  e-mailben a stoica.ionel@mmanpis.ro, ajpis.harghita@mmanpis.ro küldeni, vagy  egy kérést benyujtani  székhelyünkre melynek  címe : Str. Kossuth Lajos nr. 94, irányítószám 530 140 mun. Csíkszereda, Hargita megye.