Referitor la cererile de solicitare a subvenției de la bugetul de stat în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții de la bugetul de stat asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează ți administrează unități de asistență socială, vă comunicăm calendarul Comisie de de evaluare și selecționare:

 

01.10 – 25.10.2018 – verificarea administrativă a dosarelor și verificarea de teren al unităților de asistență socială;

26.10.2018 – publicarea rezultatelor inițiale ale evaluarii;

29.10 – 30.10.2018 – contestații și depunerea contestațiilor;

31.10.2018 – 06.11.2018 – soluționarea contestațiilor;

07.10.2018 – publicarea rezultatelor finale, transmiterea acestora către ANPIS.

 

 

COMISIA DE EVALUARE ȘI SELECȚIONARE

Referitor la cererile de solicitare a subvenției de la bugetul de stat în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții de la bugetul de stat asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează ți administrează unități de asistență socială, vă comunicăm calendarul Comisie de de evaluare și selecționare: