Referitor la cererile de solicitare a subvenției de la bugetul de stat în temeiul Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții de la bugetul de stat asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, vă comunicăm calendarul Comisiei de evaluare și selecționare :

 

01.10 – 28.10.2019 – verificarea administrativă a conținutului dosarelor și verificarea în teren al unităților de asistență socială;

28.10.2019 – publicarea rezultatelor inițiale ale evaluării ;

29.10 – 30.10.2019 – contestații și depunerea contestațiilor ;

31.10 – 06.11.2019 – soluționarea contestațiilor ;

07.11.2019 – publicarea rezulatelor finale, transmiterea acestora către ANPIS

 

 

COMISIA DE EVALUARE ȘI SELECȚIONARE

Referitor la cererile de solicitare a subvenției de la bugetul de stat în temeiul Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții de la bugetul de stat asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, vă comunicăm calendarul Comisiei de evaluare și selecționare