Denumire structură Funcţia Săptămâna din lună Ziua/ora
Agenţia Județeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Harghita
Director executiv FIECARE MIERCURI  / 12:00-14.00