(Română) Cum este evitată suprapunerea dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în interiorul Uniunii Europene?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Care sunt regulile de acordare a drepturilor la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în interiorul Uniunii Europene? / Cum se stabilește statul competent să plătească beneficiile de asistenţă socială pentru copiii lucrătorilor migranți?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Cât timp durează pâna intru în posesia drepturilor la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Cum pot fi repus în drepturi în România dupa încheierea activităţii din Statul Membru şi revenirea în România?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Unde se depun cererile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei dacă activitățile profesionale se desfășoară în alte state membre ale Uniunii Europene?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Unde se depun cererile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei dacă activitățile profesionale se desfășoară în România?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Care sunt instituțiile competente cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei de la nivel local?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Care este instituția competentă la nivel național pentru administrarea și gestionarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidența Regulamentelor europene 883/2004 și 987/2009?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce categorii de persoane beneficiază de prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Care sunt tipurile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidența Regulamentului nr. 883/2004, la care au dreptul în România lucrătorii migranți?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Care este primul pas pe care trebuie să-l fac pentru a avea dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce trebuie să ştiu despre beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei acordate în Uniunea Europeană?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Care sunt principiile fundamentale ale Regulamentului (CE) 883/2004 şi ale Regulamentului de aplicare 987/2009 pe baza cărora este analizat dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei al lucrătorilor migranţi?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr.273/2004

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce sunt beneficiile de asistență socială?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Cum se clasifica beneficiile de asistență socială în funcție de scopul acestora?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Care sunt categoriile de beneficii de asistență socială?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce este domiciliul şi ce este reşedinţa?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce înţelegem prin “familie”?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce înţelegem prin “copil”?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce înseamnă capacitate deplină de exerciţiu?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce înseamnă persoana singură?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce înseamnă persoana cu dizabilitate?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce înţelegem prin persoane care gospodăresc împreună?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce este beneficiarul beneficiului de asistență socială?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce este titularul plăţii?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce este ancheta socială?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce însemnă venitul?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.

(Română) Ce înţelegem prin persoană aptă de muncă?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van.