Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

privind formarea profesională

privind aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor

pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor

 

     

 

       

 

          Date de contact CAJ/ST

Adresa: Miercurea Ciuc, Str. Kossuth Lajos nr.94. Județul Harghita

Telefon: 0736-380686

0266-314566

int.115, 117

Fax: 0266-314666

e-mail: ajpis.harghita@mmanpis.ro

site: www.harghita.mmanpis.ro

Persoanele de contact :

Racz Vilmos

Contul pentru plata taxei de autorizare

RO93TREZ3515032XXX003840

CF 24719730

AJPIS HARGHITA

 

  • PLATA TAXEI DE  AUTORIZARE  se  va efectua  prin  ordin  de  plată  în contul  A.J.P.I.S.  Harghita,  pentru fiecare cerere şi dosar de autorizare în parte.  Valoarea acesteia este  dublul salariului de bază  minim brut pe ţară garantat în plată la data depunerii dosarului:  de la 1 ianuarie 2020:   4460 lei   (2230 lei x 2) (conform H.G. nr. 935 din 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată).

 

Lista furnizorilor autorizati

 

Registru frurnizori neautorizati

Registrul furnizorilor transfrontalieri

 

  • PENTRU ORICE ALTE  DATE  ŞI  INFORMAŢII  SUPLIMENTARE IN DOMENIU, ACCESATI SITE-urile:

–   www.mmuncii.ro  –  Ministerul Muncii și Justiției Sociale
–   www.anc.edu.ro   –  Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC) (pentru Standarde ocupaționale)